تبلیغات
سپهرنامه - مطالب تیر 1394

نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه نجوم

 کوتوله های قهوه ای

 سرگذشت سنگ آسمانی نراق در ماهنامه و سایت.

 بر فراز ابرها (پرواز در خورشیرگرفتگی 1374)

كتاب فیذیك آل كاپون، مرداد 1393نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه آسمان شب

نخستین داستان علمی تخیلی در ادبیات ایرانی دی 1391

 آیا اینجا رصدگاه زرتشت بوده است؟ مهرو آبان 1391

ردیابی شهابسنگ شروین                        فروردین 1394 

  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 11 تیر 1394
نظرات()