سپهرنامه http://sepehrnameh.mihanblog.com 2019-08-26T11:11:29+01:00 text/html 2016-08-24T06:00:10+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری شهروند http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/18 <div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/62759" target="_blank" title="Oregoon">چشم اندازهای اورگون</a></font></h1><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/62985" target="_blank" title="Taftan"><font size="3" face="Mihan-Nassim">بر بام نیمروز</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/63112" target="_blank" title="Filiteria"><font size="3" face="Mihan-Nassim">لاله‌های نگونسار؛ اشک سیاووش در گلستان کوه</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/63199" target="_blank" title="Maranjab"><font size="3" face="Mihan-Nassim">مرنجاب؛ مروارید کویر</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/63348" target="_blank" title="Jahrom"><font size="3" face="Mihan-Nassim">جهرم ـ معبد خورشید ـ غار ورا</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/63491" target="_blank" title="Naragh"><font size="3" face="Mihan-Nassim">دیدنی های طبیعی نراق</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/63641" target="_blank" title="GonbeLoroon"><font size="3" face="Mihan-Nassim">تَش کوه (گنبد لران) رامهرمز؛ سرزمین آتش جاودان</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/63842" target="_blank" title="Azargoshasb"><font size="3" face="Mihan-Nassim">آذرگشسب ـ شیز ـ تخت سلیمان</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/63993" target="_blank" title="Savashi"><font size="3" face="Mihan-Nassim">تنگه ساواشی (سیاووشی) فیروزکوه</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/64209" target="_blank" title="AlooBoom"><font size="3" face="Mihan-Nassim">دریاچه اَلُو بوم؛ سرزمین آتشین</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/64328" target="_blank" title="Kovalieh"><font size="3" face="Mihan-Nassim">کوالیه؛ زادگاه و آرامگاه کاوه آهنگر</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/64464" target="_blank" title="Resket"><font size="3" face="Mihan-Nassim">بر فراز تندباد: فریم ـ برج رسکت</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/64593" target="_blank" title="Madaktoo"><font size="3" face="Mihan-Nassim">ماداکتو – مهرگان‌گزگ</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/65078" target="_blank" title="Garchall"><font size="3" face="Mihan-Nassim">سرزمین آتش ایزدی؛گرچال ـ دشت هویج لواسان</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/65202" target="_blank" title="Niasar"><font size="3" face="Mihan-Nassim">آتش بر فراز کوه ـ نیاسر</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/65370" target="_blank" title="Roodkhan"><font size="3" face="Mihan-Nassim">یاقوت جنگل: دژ رودخان</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/65587" target="_blank" title="Abadan"><font face="Mihan-Nassim" size="3">آبادان= اوپاتان: مرزبانان دریا</font></a></h1></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/65794" target="_blank" title="Bookan"><font face="Mihan-Nassim" size="1"><div><h1>ایزیرتو، (بوکان) سرزمین چشمه‌ساران</h1></div><div><h1></h1></div></font></a><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/66015" target="_blank" title="Lar"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دژ اژدها پیکر ـ لار</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/66214" target="_blank" title="Island Kasiri"><font face="Mihan-Nassim" size="3">جزیره کثیری</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/66432" target="_blank" title="Nojian"><font face="Mihan-Nassim" size="3">آبشار نوژیان</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/66653" target="_blank" title="Lake Owan"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نگین الموت ـ دریاچه اُوان</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/66983" target="_blank" title="Varzaneh"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ورزنه؛ شهر سپیدجامگان</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/67055" target="_blank" title="Soltanieh"><font face="Mihan-Nassim" size="3">گنبد سلطانیه، شکارگاه شاهین</font></a></h1></div><div><h1><a href="http://www.shahrvand.com/archives/67262" target="_blank" title="Island Khark"><font face="Mihan-Nassim" size="3">جزیره خارگ؛نیایشگاه ایزدبانوی آب‌ها</font></a></h1></div><div><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/67441" target="_blank" title="Kharg">جزیره خارگ</a></font></h1><h1><font face="Mihan-Nassim" size="3"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/67874" target="_blank" title="Dragon Blood">خون اژدها</a>&nbsp;</font></h1></div><div><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/67637" target="_blank" title="Shoormast"><font size="3" face="Mihan-Nassim">سرمستِ شورمست</font></a></h1></div><div><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/68040" target="_blank" title="Shirpala">شیرپلا ـ دژ کیقباد</a></font></h1><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/68214" target="_blank" title="Barm-e-Delak"><font size="2">برم دلک - چشمه عشاق</font></a></h1><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: arial; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/68416" target="_blank" title="Ardabil">آرتاویل؛ شهر مقدس</a></font></h1><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: arial; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/68557" target="_blank" title="Kamard">آبشار کمرد - نخستین گام آرش</a></font></h1><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: arial; letter-spacing: -1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/68781" target="_blank" title="مهرابه سهند">مهرابه سهند</a></h1></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/69129" target="_blank" title="Shooshtar"><font size="4">تیشتر - ایزدبانوی آب آفرین</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/69321" target="_blank" title="Sharestanak">گذرگاه خورشید - شهرستانک</a></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/69528" target="_blank" title="Keraftoo"><div><font size="4">واپسین جانپناه، غار کرفتو</font></div><div></div></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/69859" target="_blank" title="PalangChall"><font size="4">پلنگ چال</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/71500" target="_blank" title="Lion &amp; Sun"><font size="5">شیروخورشید خزر</font></a></div><div><font size="5"><br></font></div><h1 class="entry-title" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 55, 69); letter-spacing: 0.5px; text-transform: uppercase; direction: rtl;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/71688" target="_blank" title="Khorhe">خورهه – شهر خورشید</a></h1><div><font size="5"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/71688" target="_blank" title="Khorheh"><br></a></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/71877" target="_blank" title="Zarivar"><font size="4">نگین مهروان - دریاچه زریوار</font></a></div><div><font size="5"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/71688" target="_blank" title="Khorheh">&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/72176" target="_blank" title="Mountain Dragon"><font size="5">اژدهای کوهستان</font></a><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/72650" target="_blank" title="ShahanDasht"><font size="5">آبشار شاهاندشت - واپسین تخت گاه</font></a><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/72842" target="_blank" title="Cheshmeh Soraya"><font size="5">چشمه ثریا - دیدار شیرین</font></a><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><h1 class="entry-title" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 55, 69); letter-spacing: 0.5px; text-transform: uppercase; direction: rtl;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/73643" target="_blank" title="Pari Lake"><font face="Mihan-Iransans" size="4">در کوچه‌سار ماه ـ دریاچه پری</font></a></h1><div><br></div><div><h1 class="entry-title" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 55, 69); letter-spacing: 0.5px; text-transform: uppercase; direction: rtl;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/73482" target="_blank" title="Muddy Volcano"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گِل افشان فیروزشاه – نهان‌گاه فیروز</font></a></h1></div><div><br></div><div><h1 class="entry-title" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 55, 69); letter-spacing: 0.5px; text-transform: uppercase; direction: rtl;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/73817" target="_blank" title="Anbaran">رصدگاه زرتشت؟</a></h1></div><div><br></div><div><h1 class="entry-title" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; font-family: &quot;Open Sans&quot;, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 55, 69); letter-spacing: 0.5px; text-transform: uppercase; direction: rtl;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/73985" target="_blank" title="Googad Arg">ارگ گوگد – گلپایگان</a></h1></div><div><font size="4"><br></font></div><div><h1 class="entry-title" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; font-family: &quot;Open Sans&quot;, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 55, 69); letter-spacing: 0.5px; text-transform: uppercase; direction: rtl;"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/74279" target="_blank" title="Kharve">آبشار خَرو ـ نیشابور</a></h1></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/74544" target="_blank" title="BadAbSurt"><font size="4">قصر زرین - باد، آب، سورت</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/74780" target="_blank" title="Daneshgah"><font size="4">دانشگاه - خانه ایرانی در مونت کالرو - موناکو</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.shahrvand.com/archives/75015" target="_blank" title="KolackChal"><font size="4">خانه دیو سپید - کُلک چال</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/75250" target="_blank" title="Siraf">آیینه خلیج فارس - سیراف</a>&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آتش آلامو&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در بارگاه فرمانروای کوهستان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="5">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/71688" target="_blank" title="Khorheh"><br></a></font></div><div><font size="5"><a href="http://www.shahrvand.com/archives/71688" target="_blank" title="Khorheh"><br></a></font></div><div></div><h1 class="entry-title" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: larger; line-height: 1.3em; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 55, 69); letter-spacing: 0.5px; text-transform: uppercase; direction: rtl;"><span style="font-size: large; font-family: tahoma;">..........</span></h1><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-06-22T05:40:10+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری ماهنامه پیام دریا http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/8 <p><font size="2"><font size="3">نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه پیام <br>دریا</font><br><br><br><font size="4">"جلد کتاب تاریخچه دریانوردی <br>ایرانیان"</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br>1 - <a title="خاقان دریا" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=198&amp;Appendix=0" target="_blank">خاقان دریا</a> و <a title="خاقان دریا" href="http://magiran.com/ppdf/1051/p0105101980921-OLESLF.pdf" target="_blank">PDF</a> آن<br>2 -&nbsp;<a title="نبرد بوشهر" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=200&amp;Appendix=0" target="_blank">نبرد بوشهر </a><br>3 - <a title="ایران رود" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=125&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title">نخستین آبراه میان خلیج فارس و دریای <br>مازندران</font></a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="ایران رود" href="http://www.magiran.com/ppdf/1051/p0105101250721.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3">&nbsp; آن<br>4 - </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="ساتاسپ" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=126&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">دریانوردی كه به مدار بدون باد <br>رسید</font></a><font size="3"> و </font><a title="ساتاسپ" href="http://www.magiran.com/ppdf/1051/p0105101261201.pdf" target="_blank"><font size="3">PDF</font></a><font size="3"> آن<br>5 -&nbsp;</font><a title="هانون" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=129&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="3">سفرنامه دریایی «هانون»</font></a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="هیمیلیکون" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=129&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">«هیمیلكون» دریانورد ایرانی در سواحل <br>اروپا</font></a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3">&nbsp; <br>6 -&nbsp; </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="آتوس" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=130&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">آبراهی كه ایرانیان در یونان <br>ساختند</font></a><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>7 - </font><a title="آب شناسی" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=133&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">دانش آب شناسی در ایران <br>باستان</font></a></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="دریا" href="http://www.magiran.com/ppdf/1051/p0105101330101.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3"> آن&nbsp; &nbsp; <br>8 - </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="خشاب" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=135&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">چراغی بر فراز <br>دریاها</font></a></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="خشاب" href="http://www.magiran.com/ppdf/1051/p0105101350601.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> آن &nbsp;&nbsp; <br>9 -&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="مانسون" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=136&amp;Appendix=0" target="_blank">توفان های موسمی</a></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>10 - </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="نام آوران" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=141&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">دریانوردان ایرانی در دوران <br>اسلامی</font></a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3">&nbsp;&nbsp; <br>11 - </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="NaderShah" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=169&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">صنعت دریایی ایران در دوره افشاریه <br></font></a><font size="3">و </font><a title="" href="http://magiran.com/ppdf/1051/p0105101691161-1XP4XQ.pdf" target="_blank"><font size="3">PDF</font></a><font size="3"> آن<br></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title">12 -&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=190&amp;Appendix=0" target="_blank"><xml> شیرین دریابانوی ایرانی</xml></a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="شیرین" href="http://magiran.com/temp/mag-pdf/1232012/1051-48250216-FC5.pdf" target="_blank">PDF<font class="toc_title">&nbsp;</font></a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> آن<br>13 -&nbsp;&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="اروند" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=189&amp;Appendix=0" target="_blank"> نبرد اروند</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="اروند" href="http://magiran.com/ppdf/1051/p0105101890981-WTL1TN.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> آن<br>14 -&nbsp; </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="Navy" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=164&amp;Appendix=0" target="_blank">دوران رونق دریانوردی</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="" href="http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&amp;ID=449558&amp;l=fa" target="_blank">PDF</a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> آن&nbsp; <br>15 -&nbsp; </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="Navy" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=164&amp;Appendix=0" target="_blank">گردبادهای دریایی</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="" href="http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&amp;ID=449555&amp;l=fa" target="_blank">PDF</a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title">&nbsp; آن &nbsp; <br>16 -&nbsp;&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="قاجار" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=210&amp;Appendix=0" target="_blank">غم نامه كشتی سلطنتی ایران در دریای خزر</a><b> </b></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title">و <br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="ناو شیر و خورشید" href="http://magiran.com/temp/mag-pdf/1232012/1051-48968517-MA3.pdf" target="_blank">PDF<font class="toc_title"> </font></a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title">آن&nbsp; <br>17 -&nbsp;&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=211&amp;Appendix=0" target="_blank">مشكلات فرا روی گردشگری دریایی كدامند</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title">؟</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="" href="http://magiran.com/ppdf/1051/p0105102110201-SPHVPI.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3"> آن <br>18 -&nbsp; </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="اشکانیان" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=212&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">دریانوردی ایران در دوران <br>اشكانیان</font></a></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title">&nbsp; و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="نبرد با روم" href="http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1232012/1051-67039500-MJB.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> آن (نبرد دریایی با روم)<br>19 -&nbsp; </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="تاریخ علم" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=214&amp;Appendix=0" target="_blank">دریانوردی ایرانیان در زمان اشکانیان</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="نبرد دریای مازندران" href="http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1232012/1051-46503148-FC5.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> آن (نبرد دریای مازندران)&nbsp; <br>20 - </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="اشکانیان" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=218&amp;Appendix=0&amp;lanf=Fa" target="_blank">دریانوردی ایرانیان در دوران اشکانیان</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title"> و </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a title="اشکانیان" href="http://magiran.com/temp/mag-pdf/162013/1051-54793329-A8Z.pdf" target="_blank">PDF</a></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3"> آن (تجارت دریایی)<br>21 - </font><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="تیشتر" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=183&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="3">تیشتر(شوشتر) ایزد بانوی آب آفرین</font></a><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">&nbsp; و </font><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="تیشتر" href="http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1132013/1051-53633658-85W.pdf" target="_blank"><font size="3">PDF</font></a><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; آن<br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title">22 - </font></font><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="ماهی خانه" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=176&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="3">پرورش آبزیان در دوران كهن</font></a><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"> و </font><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="ماهی خانه" href="http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1132013/1051-55644288-74W.pdf" target="_blank"><font size="3">PDF</font></a><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <br>آن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">23 -&nbsp; </span></font><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="ساسانیان" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1408&amp;Number=174&amp;Appendix=0" target="_blank"><font class="toc_title" size="3">اقتدار دریایی پارس در دوران <br>ساسانیان</font></a><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"> <br>و </font></span><a title="ساسانیان" href="http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1132013/1408-88375314-URJ.pdf" target="_blank"><font size="3">PDF&nbsp;</font></a><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <br>آن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">24 - </span></font><a title="اشکانیان" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=221&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="3">دریانوردی ایرانیان در دوران اشکانیان</font></a><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"> و <br></font></span><a title="اشکانیان" href="http://magiran.com/temp/mag-pdf/842013/1051-61945290-85W.pdf" target="_blank"><font size="3">PDF</font></a><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"> آن (راه دریایی ابریشم)<br>25 - </font></span><a title="" href="http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=223&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="3">ایرانیان؛ پیشگامان صنعت صید و پرورش مروارید</font></a><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">26 -&nbsp;</font><a title="Samanian" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&amp;Number=228&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="3">بازرگانی دریایی ایرانیان با اروپا در دوران سامانیان</font></a><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">27 -&nbsp;</span></font></p><p><font size="3">28 -&nbsp;</font></p><p><font size="3">29 -&nbsp;</font></p><p><font size="3">30 -&nbsp;</font></p><p><font size="3"><br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="toc_title" size="3"><br><br><br></font><font size="2"><br></font>&nbsp;<br></p> text/html 2016-06-21T05:33:02+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری ماهنامه دانشمند http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/12 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#3333ff">نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه دانشمند</font></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">1394&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">1393&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font size="3"><br><br></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;1393&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرداد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><font size="4"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=595&amp;Appendix=0" target="_blank" title="Hanon">«هانون»</a></font><br style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp; </span><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">1393 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;اردیبهشت &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Andalus; font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=607&amp;Appendix=0" target="_blank" title=""><font size="4">مروارید در ایران باستان</font></a><font size="3"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;</span>1392&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهمن</font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=604&amp;Appendix=0" target="_blank" title="">سهم ایرانیان در اختراع پاپوش های برف پیمایی</a><br></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; </span>1392&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دی&nbsp;</font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=603&amp;Appendix=0" target="_blank" title="">داستان علمی تخیلی، شهر سیاهپوشان</a><br></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; </span>1392&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیر&nbsp;</font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=597&amp;Appendix=0" target="_blank" title="">جوشان سودمند</a></font><br><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; 1392&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرداد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=596&amp;Appendix=0" target="_blank" title="هیولای بلوچستان">هیولای بلوچستان</a><br></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; 1392&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; اردیبهشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=595&amp;Appendix=0" target="_blank" title="دریای پارس"><font class="toc_title">دریای پارس و افسانه های آن</font><br></a><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=595&amp;Appendix=0" target="_blank" title="دریای پارس"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></a></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; 1392 &nbsp; &nbsp;&nbsp; فروردین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1076&amp;Number=594&amp;Appendix=0" target="_blank" title="دانش آبشناسی"><font class="toc_title">دانش آب شناسی در ایران باستان</font></a></font><font size="3"><br><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; 1391<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; اسفند<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgid=1076&amp;Number=593" target="_blank" title="ماهی خانه">ایرانیان پایه گذار پرورش ماهی</a></font><div><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; 1391<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>بهمن<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgid=1076&amp;Number=592" target="_blank" title="خشاب">خشابهای دریای پارس</a></font></div><div><div><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; 1391 &nbsp; &nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>دی</span></font></div><div><div><div><div><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></div><div><font size="4"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; 1383 <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>اردیبهشت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>گرم آبخوست تهران</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; 1383 &nbsp; &nbsp; اردیبهشت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نقش رایانه در فناوری فضایی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; نخستین دریانوردی که به مدار بدون باد رسید.</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; 1383 <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>مرداد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تیر سیاره فراموش شده</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>&nbsp; 1382 &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>دی و بهمن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بررسی و مطالعه تغییرات هوای شهر تهران </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><br></font> </div></div> </div> </div></div> </div> </div> </div> text/html 2016-06-21T05:31:01+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری فصلنامه کوه http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/9 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">نوشتارهای چاپ شده در فصلنامه کوه</font></p><p><br></p><p>بهار 1395</p><p><br></p><p><br></p></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=78&amp;Appendix=0" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;"><font size="4">1394 بهار</font></a><font size="4" style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;One Day Matriarchy in Iran<br></font></p><p><br><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=77&amp;Appendix=0" target="_blank" title=""><font size="4">1393 زمستان</font></a><font size="4" style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.<br></font><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-size: medium;"><br></p><p style="font-size: medium;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font size="4">1393 </font><font size="4"><font color="#0066cc">پاییز</font></font><br><br></font><a title="Baluchiterium" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=75&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="4">1393&nbsp;</font><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تابستان</font></a><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma;"><font size="4">Baluchiterium The beast of Baluchistan</font></span></p><p style="font-size: medium;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma;"><font size="4"></font></span><font size="4"><br></font><a title="Morti Khoras" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=74&amp;Appendix=0" target="_blank"><font size="4">1393 بهار</font></a><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Martian Mountains<br><br></font></p><p style="font-size: medium;"><font size="4"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=73&amp;Appendix=0" target="_blank">1392 زمستان</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Oregan<br></font><font size="4"><br></font></p><p style="font-size: medium;"><font size="4"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=72&amp;Appendix=0" target="_blank">1392 پاییز</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Up on the Lava - Taftan<br></font><font size="4"><br></font></p><p style="font-size: medium;"><font size="4"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" title="" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=71&amp;Appendix=0" target="_blank">1392 تابستان</a><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><br></font></p><p style="font-size: medium;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><a title="رودخان" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=70&amp;Appendix=0" target="_blank">1392 بهار&nbsp;</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; RoodKhanThe Rubby castle <br><br></font><font size="3"><a title="تنگه واشی" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=69&amp;Appendix=0" target="_blank">1391 زمستان</a><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; </font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Savashi Starits</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br><br></font></p><p style="font-size: medium;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="غار شاهپور" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=66&amp;Appendix=0" target="_blank">1391 بهار</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shahpour Cave<br><br></font></p><p style="font-size: medium;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="Muddy Volcano" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=65&amp;Appendix=0" target="_blank">1390 زمستان</a>. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Muddy Volcano&nbsp;<br><br><a title="بهار 90" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=62&amp;Appendix=0" target="_blank">&nbsp;<br><br>بهار</a>&nbsp;</font><a title="بهار 90" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=62&amp;Appendix=0" target="_blank">1390</a>. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دریاچه شورمست،&nbsp; معبد خورشید،&nbsp; Azure Lakes.</p></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><p><br></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="بهار 89" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=58&amp;Appendix=0" target="_blank">1389 بهار</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کامپیوتر و کوهنوردی.<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="تابستان 89" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=59&amp;Appendix=0" target="_blank">1389 تابستان</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Up on the Gust Wind <br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="پاییز 89" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=60&amp;Appendix=0" target="_blank">1389 پاییز</a>. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;برفراز تندباد. <br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="زمستان 89" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=61&amp;Appendix=0" target="_blank">1389 زمستان</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگی از تاریخ ایران باستان،&nbsp; .GarChall<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="تابستان 88" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=55&amp;Appendix=0" target="_blank">1388 تابستان</a>. &nbsp; &nbsp; &nbsp; خون&nbsp;اژدها (چشمه قیر روان) +پادشاهی یکروزه زنان.<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="پاییز 88" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=56&amp;Appendix=0" target="_blank">1388 پاییز</a>. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تنگه ساواشی، ِDesert Pearl Maranjab.<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="زمستان 88" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=57&amp;Appendix=0" target="_blank">1388 زمستان</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nozhian the Alkahest waterfall، Far from Easter Island.<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="بهار 87" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=50&amp;Appendix=0" target="_blank">1387 بهار</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دشت هویج +لاله‌های واژگون.<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="تابستان 87" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=51&amp;Appendix=0" target="_blank">1387 تابستان</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جاده هراز، شیرپلا.<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="بهار 86" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=46&amp;Appendix=0" target="_blank">1386 بهار</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دریاچه اُوان.<br><br></font></p><p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="زمستان 86" href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=49&amp;Appendix=0" target="_blank">1386 زمستان</a>.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مرنجاب، ساختار باستانی خورهه.<br><br><br></font></p></font> text/html 2016-02-19T06:40:10+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری ماهنامه علوم زمین و معدن http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/11 <font size="2"> نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه علوم زمین و معدن<br><br><br><br><font size="3"><br><br>1 - مهر 1386 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5320&amp;Number=18&amp;Appendix=0" target="_blank" title="عصر یخبندان کوچک">عصر یخبندان کوچک و تاثیر آن بر ایران زمین</a> و متن <a href="http://www.magiran.com/ppdf/5320/p0532000180201-PMETMF.pdf" target="_blank" title="عصر یخبندان کوچک">PDF</a> آن<br><br>2 - مهر 1387 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5320&amp;Number=30&amp;Appendix=0" target="_blank" title="">غار نخجیر</a> و متن PDF آن<br><br>3 - مرداد&nbsp; 1390.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5320&amp;Number=64&amp;Appendix=0" target="_blank" title="GobeLoroon">گنبدلران</a> (تَشکوه) و متن <a href="http://www.magiran.com/viewpdf.asp?no=1" target="_blank" title="GonbeLoroon">PDF</a> آن<br><br>4 - شهریور&nbsp; 1391. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5320&amp;Number=76&amp;Appendix=0" target="_blank" title="هیولای بلوچستان"> هیولای پیش از تاریخ بلوچستان</a></font><font size="3">&nbsp;(بلوچی تریوم) و متن <a href="http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/11282012/5320-21167520-96X.pdf" target="_blank" title="Baluchitherium">PDF</a></font><font size="3"> آن<br><br>5 - اردیبهشت 1392.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5320&amp;Number=85&amp;Appendix=0" target="_blank" title="ورزنه">واپسین پل&nbsp; - ژئوتوریسم ورزنه بر بالین تالاب گاوخونی</a> و متن <a href="http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/772013/5320-18202880-2YQ.pdf" target="_blank" title="ورزنه">PDF</a> آن<br><br>6 - .... 1393.<br></font><font size="2"><br></font> text/html 2016-02-08T09:18:09+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری دروس هواشناسی کوهستان http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/4 <br><br><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2" style="font-size: x-large;">به امید خدا کتاب «</font><span style="font-size: small; font-weight: bold;">هواشناسی و طبیعت گردی</span><font size="2" style="font-size: x-large;">» به چاپ رسید.</font><br><font size="6"><br></font></span><a href="http://www.omicsonline.org/open-access/micro-thunder-prediction-with-measuring-ozone-to-save-mountaineers-inionized-clouds-2157-7617-1000298.pdf" target="_blank" title="Micro Thunder"><font size="6">Micro Thunder</font></a><font size="2"><font size="5"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><br><a href="http://msfi.ir/archive/archive-of-course-plan/857-1388-11-02-12-49-14" target="_blank" title="هواشناسی کوهستان">دروس هواشناسی کوهستان</a><br><br><a href="http://tehranclimb.ir/photo/Havashenasi.pdf" target="_blank" title="بروشور">بروشور هواشناسی و آذرخش</a><br><br><a href="http://tdmmo.tehran.ir/Portals/0/Document/HAVA-13880825-082410.pdf" target="_blank" title="بروشور">بروشور هواشناسی و آذرخش</a><br><br><a href="http://www.tehranclimb.ir/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=652" target="_blank" title="هواشناسی کوهستان">دروس هواشناسی کوهستان</a><br><br><a href="http://koohnews.ir/lesson-plans/507-1.html" target="_blank" title="هواشناسی کوهستان">دروس هواشناسی کوهستان</a><br><br><a href="http://oldtdmmo.tehran.ir/Default.aspx?tabid=10642&amp;ctl=Details&amp;mid=48870&amp;ItemID=104367&amp;language=fa-IR" target="_blank" title="همایش">همایش کوهستان پاک و ایمن</a><br><br><br></font><font size="3"><a href="http://tdmmo.tehran.ir/default.aspx?tabid=67&amp;ArticleId=5274" target="_blank" title="کوهستان پاک و ایمن">کتاب کوهستان پاک و ایمن</a></font><br><font size="2"><br><br>طرح روی جلد کتاب هواشناسی کوهستان و طبیعت گردی<br><br><br><br></font><img src="file:///D:/Pictures/Meteorology/Meteo%20Book%20Cover.JPG" alt=""><br><img src="file:///D:/Pictures/Meteo%20Book%20%20Final%20Covera.jpg" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-7.png" alt=""><br><font size="2"><br></font> <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-8.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-9.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-10.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-11.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-12.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-13.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-14.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-15.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-16.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-17.png" alt=""> text/html 2015-07-23T06:13:03+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری ماهنامه بندر و دریا http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/14 <font size="3"> نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">بندر و دریا</span><br><br>1 - <br><br></font> text/html 2015-07-11T06:11:42+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری ماهنامه نجوم و آسمان شب http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/13 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3333ff" size="3"> نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه نجوم</font><br><br><font size="2">&nbsp;کوتوله های قهوه ای</font><br><br><font size="2">&nbsp;سرگذشت سنگ آسمانی نراق در </font><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1290&amp;Number=207" target="_blank" title="سنگ آسمانی نراق" style="font-size: small;">ماهنامه</a><font size="2"> و سایت. </font><br><br><font size="2">&nbsp;بر فراز ابرها (پرواز در خورشیرگرفتگی 1374)</font></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><br></font></font></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">كتاب فیذیك آل كاپون</font></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><font size="3">، مرداد 1393</font></span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><br></font><br><br></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه آسمان شب</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19px;"><font class="toc_title" style="text-align: justify;">نخستین داستان علمی تخیلی در ادبیات ایرانی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></font></span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5918&amp;Number=24&amp;Appendix=0" target="_blank" title="داستان">دی 1391</a></font></div><div><span style="line-height: 19px;"><font class="toc_title" style="text-align: justify;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 19px;"><font class="toc_title" style="text-align: justify;">&nbsp;آیا اینجا رصدگاه زرتشت بوده است؟<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></font></span><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5918&amp;Number=23&amp;Appendix=0" target="_blank" title="عنبران">مهرو آبان 1391</a></font></div><div><br></div><div><font size="3">ردیابی شهابسنگ شروین &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5918&amp;Number=35&amp;Appendix=0" target="_blank" title="">فروردین 1394&nbsp;</a></font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><br></div> </div> text/html 2014-11-29T08:40:10+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری میراث فرهنگی http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/6 فهرست نوشتارها در سایت پیشین میراث فرهنگی<br><a title="کوالیه" href="http://www.chn.ir/news/?section=1&amp;id=33515" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرامگاه کاوه آهنگر</a><br><a title="نیاسر" href="http://www.chn.ir/news/?section=1&amp;id=29710" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چارتاقی نیاسر</a><br><a title="دریا" href="http://www.chn.ir/news/?Section=1&amp;id=32520" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اختراعات و ابتكارات ایرانیان در ناوبری و دریانوردی و نجوم</a><br><a title="خشاب" href="http://www.chn.ir/news/?Section=1&amp;id=32416" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خشاب‌های دریای پارس</a><br><a title="افسانه های دریای پارس" href="http://www.chn.ir/news/?Section=1&amp;id=32357" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افسانه های دریای پارس</a><br><a title="دریا ماد" href="http://www.chn.ir/news/?section=1&amp;id=32373" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دریانوردان ایران در دوران ماد</a><br><a title="" href="http://www.ghatreh.com/news/2728310.html" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دریانوردان ایرانی؛ هیدراسپ، بگیوس، مازان</a><br><a title="" href="http://www.chn.ir/news/?section=1&amp;id=30180" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معبد خورشید، غار ورا</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="شهر خورشید" href="http://www.chn.ir/news/?Section=1&amp;id=29722" target="_blank">شهر خورشید</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="آرتاویلا" href="http://www.chn.ir/news/?section=1&amp;id=29176" target="_blank">آرتاویلا، شهر مقدس</a><br><br><br><br><br><span style="WIDTH: 460px; DISPLAY: inline-block" id="lblTitr" class="ShowNewsTitr"><br></span> text/html 2014-08-11T13:16:40+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری آبشار http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/15 <font size="3"><br></font><div><font size="3">١ - آبشار نیاگارا</font></div><div><font size="3">۲ - آبشار نوژیان در&nbsp;<a href="http://www.wiki.pakoob.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86_-_%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="نوژیان">ویکی پاکوب</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1832&amp;Number=108&amp;Appendix=0" target="_blank" title="نوژیان">شکاروطبیعت</a></font></div><div><font size="3">۳ - آبشار سمیرم در&nbsp;</font></div><div><font size="3">۴ ـ آبشار پونه زار در&nbsp;</font></div><div><font size="3">۵ - آبشار لوه در&nbsp;</font></div><div><font size="3">۶ -&nbsp;</font></div><div><font size="3">۷ -&nbsp;</font></div><div><font size="3">۸ -&nbsp;</font></div><div><font size="3">۹ -&nbsp;</font></div><div><font size="3">۱۰ -&nbsp;</font></div><div><font size="3">۱۱ -&nbsp;</font></div><div><font size="3">۱۲ -&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="2"><br></font> </div> text/html 2013-09-08T05:32:02+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری دیدنی های ایران http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/5 <font size="2"><br><br><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نخستین داستان علمی تخیلی در ادبیات ایرانی </span>بخش<a href="http://kolakchal.ir/post/3710" target="_blank" title="نظامی گنجوی"> </a></font></font><font size="2"><font size="3"><a href="http://kolakchal.ir/post/3710" target="_blank" title="نظامی گنجوی">نخست</a></font></font><font size="2"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></font><font size="2"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"> و بخش </font></span></font></font><font size="3"><a href="http://kolakchal.ir/post/3711" target="_blank" title="نظامی گنجوی">دوم</a></font><font size="2"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font></font><font size="2"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">(1 ، 2)<br><br><br></span></font></font><font size="3"><a href="http://kolakchalgroup.ir/Baluchitherium.pdf" target="_blank" title="هیولای بلوچستان">هیولای بلوچستان</a></font><br><font size="2"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><br>&nbsp;</span><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://www.akhale.ir/show.php?page=gallery&amp;id=134" target="_blank" title="گلپایگان 1">گلپایگان 1</a><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> و </span><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://www.akhale.ir/show.php?page=gallery&amp;id=125" target="_blank" title="گلپایگان 2">گلپایگان 2</a><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://arw.ir/?p=11620" target="_blank" title="">لاکپشت خوشبخت ایرانی</a><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://arw.ir/?p=35312" target="_blank" title="بلوچی تریوم">هیولای 20 تنی پیش از تاریخ در بلوچستان</a><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font></font><font size="3"><a href="http://www.karkan.ir/post-7714" target="_blank" title="کشتی شیر و خورشید"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">غم‌نامه ناو سلطنتی ایران در دریای خزر</font></a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br></font><font size="3"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://www.karkan.ir/post-7736" target="_blank" title="رودخان">یاقوت جنگل (دژ رودخان)</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br></font><font size="3"><a href="http://www.karkan.ir/post-7713" target="_blank" title="رسکت">اسپهبد شیرین</a><br><br><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3552&amp;Number=37&amp;Appendix=0" target="_blank" title="سفر">ورزنه، شهر سپیدجامگان</a><br></font><font class="toc_title" size="3"><br></font><font size="3"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3552&amp;Number=37&amp;Appendix=0" target="_blank" title="سفر">گل افشان فیروزشاه</a><br></font><font class="toc_title"><font size="3"><br></font><br></font> text/html 2013-05-06T13:57:11+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری مقالات همایش ها http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/16 <font size="4"><br><a href="http://nigs.ir/Fa/publish/Doc/14/8914113.pdf" target="_blank" title="مقاله">بررسی چگالی باد در استان مرکزی</a><br>ورزش و پدیده جزیره گرمایی در شهرها<br>نظامی گنجوی از دیدگاهی دیگر<br>اثر آلودگی گرمایی ناشی از تغییرات آب و هوا بر محیط زیست ایران<br><a href="http://oldtdmmo.tehran.ir/Default.aspx?tabid=10642&amp;ctl=Details&amp;mid=48870&amp;ItemID=104367&amp;language=fa-IR" target="_blank" title="همایش">همایش کوهستان پاک و ایمن</a><br><br></font><font color="#333399" size="4"><b><span dir="rtl"><br></span></b></font> <font size="4"><br></font> text/html 2013-02-13T04:40:10+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری ایران کوه http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/17 <font size="2"><a href="http://arw.ir/?p=11620" target="_blank" title="لاک پشت"> لاک پشت خوشبخت ایرانی</a><br><br>1 - <a href="http://www.irancaves.com/fa/articledetail.aspx?ID=16" target="_blank" title="">کامپیوتر و کوهنوردی</a><br>2 - <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1832&amp;Number=108&amp;Appendix=0" target="_blank" title="پرسون">اسفند 1387. پرسون</a> در دوماهنامه شکاروطبیعت<br>3 - <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3552&amp;Number=27&amp;Appendix=0" target="_blank" title="رودخان">1390 فروردین</a>&nbsp; دژ رودخان در ماهنامه سفر<br>4 - <br><br><br>غار<br>1 - <a href="http://www.irancaves.com/fa/articledetail.aspx?ID=6" target="_blank" title="">گاز رادون</a><br>2 -&nbsp; <a href="http://www.irancaves.com/fa/reportdetail.aspx?ID=26" target="_blank" title="">غار دربند سمنان</a><br>3 - <a href="http://www.irancaves.com/fa/reportdetail.aspx?ID=17" target="_blank" title="">غار کرفتو</a> + <a href="http://www.irancaves.com/fa/articledetail.aspx?id=42" target="_blank" title="Keraftoo">پژوهش</a></font> <font size="2"><br>4 - <a href="http://www.irancaves.com/fa/articledetail.aspx?ID=14" target="_blank" title="">غار چالنخجیر</a><br>5 - <a href="http://www.chn.ir/news/?section=1&amp;id=30180" target="_blank" title="">غار ورا</a><br><br><br>سروده <br><a href="http://www.kouhchame.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=150:---&amp;catid=3:2010-11-01-09-00-39&amp;Itemid=54" target="_blank" title="">پاییز در کوهستان</a><br><a href="http://www.kouhchame.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=122:-----nso2&amp;catid=3:2010-11-01-09-00-39&amp;Itemid=54" target="_blank" title="">آلودگی هوای تهران</a><br><br><br><br>کویر<br>1 - <a href="http://www.irandeserts.com/8.htm" target="_blank" title="">مرنجاب</a> و <a href="http://maranjab.com/khabar/Print_item.asp?ID=14" target="_blank" title="">مرنجاب</a>&nbsp; در <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=49&amp;Appendix=0" target="_blank" title="">فصلنامه کوه</a> و <a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1152&amp;Number=56&amp;Appendix=0" target="_blank" title="">Maranjab</a></font> <font size="2"><br>2 - <br><br></font> text/html 2013-01-15T06:31:02+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری معبد خورشید - غار ورا http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/7 <font size="2"> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">نوشتار غار ورا معبد خورشید در&nbsp; <br><br><a href="http://wiki.pakoob.com/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1" target="_blank" title="غار ورا">ویکی پاکوب</a> و <a href="http://www.jahromnews.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=786:1388-06-09-09-42-10&amp;catid=55:1389-06-06-18-55-53" target="_blank" title="جهرم">جهرم نیوز</a><br><br><a href="http://www.jahrom.org/htmls/1000pishe/PostChi/sassanian.html" target="_blank" title="">نیروی دریایی ایران در دوران ساسانیان</a><br><br><a href="http://www.chn.ir/news/?section=1&amp;id=30180" target="_blank" title="">معبد خورشید</a><br><br></font> </font><h1 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="blogtitle"><font size="2"><a href="http://admf.persianblog.ir/tag/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85" target="_blank" title="غار ورا">انجمن دوست داران میراث فرهنگی فارس</a></font></h1><br><font size="2"><br><br><br><br><br></font> text/html 2013-01-14T11:47:58+01:00 sepehrnameh.mihanblog.com جعفر سپهری چشمه قیر روان - خون اژدها http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/3 <img src="file:///D:/Pictures/Temp/Elam-Dehloran-TarFountain04.jpg" alt=""> <img src="d:%5Cpictures%5Ctemp%5CElam-Dehloran-TarFountain04.jpg" alt="چشمه قیر روان" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"> در <a href="http://www.wiki.pakoob.com/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_-_%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87" target="_blank" title="خون اژدها">ویکی پاکوب</a> و&nbsp;